Distrikt 45  -  Klub 165
Chartret den 1. september 2006

 
 

Esbjerg Inner Wheel Klub

Opdateret: 05.12.2019  
Skip Navigation Links
 

NÆSTE MØDE
 
Næste møde nr. 6
Torsdag, den 12. december  2019
 
 Julemøde 
afholdes hos Lise Thoft Simonsen, Nøddevangen 8, Esbjerg N.
Dagens digt - 3 min. - gennem gang af månedsbreve
se månedsbrevet

Husk en gave til pakkespil
Liste over Telefonnummer og mailadresse på vore medlemmer finder du nemmest på den interne side (øverst til venstre).
 

MØDESTED
Mødested:  

 Restaurant Parken, (Vognsbølparken)  Søvej 9, 6700 Esbjerg (hvis ikke andet angives)
Mødetidspunkt:   
Den anden torsdag i hver måned, kl. 18.00 (hvis ikke andet angives)
Afbud:  
Senest dagen før kl. 12.00 
Ved "udemøder" senest 4 dage før mødet kl. 12.00, dvs. mandagen før mødet (hvis der ikke andet angives)

KOMMENDE MOEDER

VI STØTTER
I IW-året 2019-20 støtter vi TUBA -
Terapi og rådgivning for Unge mellem 14 og 35 år -
som er Børn af Alkohol- eller stofmisbrugere.

www.tuba.dk

Se her, hvad vi har støttet de andre år.

Hvert år laves en fælles indsamling fra alle Inner Wheel klubber
i Danmark - Årsindsamlingen.

Se Årsindsamlingen fra 1986  til nu.

 

Mødrehjælpen
InnerWheel Danmark har indgået et samarbejde med Mødrehjælpen. De lokale InnerWheel klubber støtter naturligvis op om samarbejdet. Læs pressemeddelelse her.


 

Klubber i klubben
       
Bogklubben.
Bogklubben i Esbjerg IW Klub er åben for alle klubbens medlemmer.
"Tovholder": Esle Hagh og Hanne Reis


Om Bogklubben.

Læste bøger og møder.


Kulturklubben

"Tovholder":  Edith Hansen

Læs mere om kulturklubben.Vandrelaug
Alle er velkomne til at deltage.
To gange om året (forår og efterår) mødes alle de medlemmer, der kan lide at gå en tur i vores dejlige natur.
Et medlem (går på skift) planlægger turen, der f.eks. kan afsluttes med kaffe og kage - på restaurant/café, medbragt kaffe mv. der nydes ude i naturen eller hjemme hos et medlem.

Næste tur i Vandrelauget - Program senere.Biografklubben.

Læs mere om biografklubben
Biografklubben er en del af kulturklubben.
 

ANDRE MØDER OG ARRANGEMENTER


Bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde 
dato følgerAktivitetsudvalg 2019/2020:
Lise, Linda og Vibeke

Efterårsdistriktsmøde og landsmøde 2020:
Nyborg Strand, 4.oktober 2020
Arrangør: Svinninge IW
Lørdag = Distriktsmøde
Søndag = Landsmøde

Klubben sender 2 delegerede. Alle er velkomne til  at deltage, men for egen regning.


Forårsdistriktsmøde og instruktionsmøde 2019:
Lørdag, den 21. marts 2020
Værtsklub: Århus Vestre IW   Ladywalk  2019.

Mandag, den 27. maj 2019 i Tarm kl. 18.30D. 45 Kædeoverrækkelse:

National kædeoverrækkelse 2019:

Torsdag, den 20. juni 2019 i Silkeborg.IW Club Europea
Århus


Nordisk Rally
Et fælles arrangement for IW i de 5 nordiske lande.
Nordisk Rally 2019  (?) bliver i Norge.


Europæisk "Rally"


Venskabsdistrikt - Bulgarien,
Distrikt 45 har en venskabsklub/distrikt i Bulgarien. Man mødes hvert andet år i Danmark og Bulgarien. Alle Inner Wheel-medlemmer er velkomne til at deltage.
Bulagrien besøger os i maj 2019.
Convention 2021
I  Jaipur, Indien 

IW- GOLF


Distrikt 45´s golfmatch 2020
Oplysninger følger

DÅSERINGE og FRIMÆRKER
1.06.2016
seringe og frimærker
kan afleveres i normal arbejdstid hos
Ingelise Høgholm,
Dornen 4,
6715 Esbjerg N

Dåseringe

 

WEBMASTER

 


 


Inner Wheels Historie
Se IW´s historie.                                                                                            


Historien om INNER WHEEL ROSEN

  

Se Den røde rose                                                                                             

 


Historien om VENSKABETS LYS

 

Se  Venskabets lys                                                                         

 


 
 
Esbjerg Inner Wheel Klub   
            

Om vores Klub

 
 
Inner Wheel:
-  er et netværk af kvinder over hele verden
-  er en upolitisk og usekterisk kvindelig verdensorganisation
-  fremmer venskab, hjælpsomhed og medmenneskelig forståelse
-  fremmer international forståelse
-  har over 100.000 medlemmer i ca. 4.000 klubber, fordelt over 103 lande
-  har i Danmark 2.923 medlemmer i 106 klubber (pr. 1.6.2017), fordelt på 5 distrikter
-  der er plads til personlig udvikling og venskabelige relationer
-  der er engagement i hjælpearbejde


Danmark er inddelt i 5 distrikter (antal medlemmer og klubber fra 1.6.2017):
  • Distrikt 44: Nordjylland og Færøerne (30 klubber, 896 medlemmer)
  • Distrikt 45: Midtjylland (21 klubber, 560 medlemmer)
  • Distrikt 46: Sønderjylland og Fyn (17 klubber, 497 medlemmer)
  • Distrikt 47: Nordsjælland og København (13 klubber, 351 medlemmer)
  • Distrikt 48: Sjælland, Lolland og Falster (25 klubber, 574 medlemmer)
Esbjerg Inner Wheel Klub er en del af Distrikt 45.

Andre klubber i distrikt 45 er: Brande, Bræstrup-Ry, Brørup-Holsted, Give, Hammel, Herning, Holstedbro, Holstedbro Vestre, Horsens, Horsens Vitus Bering, Ikast, Lemvig, Ringkøbing, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Struer, Varde, Vinderup og Aarhus Vestre.

Chartret:
Esbjerg Inner Wheel Klub blev chartret den 1. september 2006.
Klubben blev dannet ved en sammenlægning af
  • Esbjerg Vest Inner Wheel klub (chartret den 22. april 1961) og
  • Esbjerg Øst Inner Wheel klub (chartret den 28. oktober 1961)
Klubben:
Vi er pt. 26 medlemmer og vi mødes den anden torsdag i måneden (undtagen juli = ferie) kl. 18.00
på restaurant Parken, Søvej 9, 6700 Esbjerg ( hvis ikke andet er angivet ).

I løbet af året har vi et eller flere ”Udemøder”, hvor vi f.eks. besøger en virksomhed, seværdigheder eller lign. -
se venligst Mødeprogram på forsiden. 
Der er ingen faste pladser ved vores klubmøder – vi trækker et ”nummer”.
Vi starter mødet med at spise middag sammen, hvorefter vi holder mødet.
Klubben ledes af præsidenten/bestyrelsen, der vælges for et år. Klubbens medlemmer deltager på skift i bestyrelsesarbejdet
("valg" i februar måned).
Inner Wheel emblemet – Hjulet – symboliserer den stadig skiftende forpligtigelse og ret.
Vi har også mindre ”klubber i klubben”, f.eks. litteraturklub, kulturklub og biografklub – se venligst venstre del af  hjemmesidens forside.

Udskriv folder og/eller kontakt os:.
Du finder folderen på hjemmesidens forside.

Du er også velkommen til at kontakte vores præsident eller webmaster (se ”Bestyrelsen” på hjemmesiden), hvis du har spørgsmål eller vil have tilsendt folderen.
Du er meget velkommen til at være vor gæst ved et eller flere møder.

Her kan du læse lidt mere om vores klubliv.


Senest revderet 01.11.2017
 

 
 
 


Se oversigt over kommende klubmøder i:


Inner Wheel Danmark

er en del af en verdensomspændende organisation: International Inner Wheel, med klubber i 104 lande, opdelt i ca 168 distrikter og med over 108.000 medlemmer i ca 3900 klubber.
I Danmark er medlemstallet knapt 3.000 medlemmer i 103 klubber.
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN.
Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.
Inner Wheel hjulet symboliserer rotationsprincippet, der på skift giver medlemmerne mulighed for at tage medansvar for klubbens aktiviteter.
Inner Wheels formål er:
- at fremme og styrke venskaber
- at yde hjælp og støtte
- at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt
Læs mere her.


Sitemap   Facebook   LinkedIn   Rotary   Rotaract
Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS