Distrikt 45  -  Klub 165
Chartret den 1. september 2006

 
 

Esbjerg Inner Wheel Klub

Opdateret: 05.12.2019  
Skip Navigation Links
 

NÆSTE MØDE
 
Næste møde nr. 6
Torsdag, den 12. december  2019
 
 Julemøde 
afholdes hos Lise Thoft Simonsen, Nøddevangen 8, Esbjerg N.
Dagens digt - 3 min. - gennem gang af månedsbreve
se månedsbrevet

Husk en gave til pakkespil
Liste over Telefonnummer og mailadresse på vore medlemmer finder du nemmest på den interne side (øverst til venstre).
 

MØDESTED
Mødested:  

 Restaurant Parken, (Vognsbølparken)  Søvej 9, 6700 Esbjerg (hvis ikke andet angives)
Mødetidspunkt:   
Den anden torsdag i hver måned, kl. 18.00 (hvis ikke andet angives)
Afbud:  
Senest dagen før kl. 12.00 
Ved "udemøder" senest 4 dage før mødet kl. 12.00, dvs. mandagen før mødet (hvis der ikke andet angives)

KOMMENDE MOEDER

VI STØTTER
I IW-året 2019-20 støtter vi TUBA -
Terapi og rådgivning for Unge mellem 14 og 35 år -
som er Børn af Alkohol- eller stofmisbrugere.

www.tuba.dk

Se her, hvad vi har støttet de andre år.

Hvert år laves en fælles indsamling fra alle Inner Wheel klubber
i Danmark - Årsindsamlingen.

Se Årsindsamlingen fra 1986  til nu.

 

Mødrehjælpen
InnerWheel Danmark har indgået et samarbejde med Mødrehjælpen. De lokale InnerWheel klubber støtter naturligvis op om samarbejdet. Læs pressemeddelelse her.


 

Klubber i klubben
       
Bogklubben.
Bogklubben i Esbjerg IW Klub er åben for alle klubbens medlemmer.
"Tovholder": Esle Hagh og Hanne Reis


Om Bogklubben.

Læste bøger og møder.


Kulturklubben

"Tovholder":  Edith Hansen

Læs mere om kulturklubben.Vandrelaug
Alle er velkomne til at deltage.
To gange om året (forår og efterår) mødes alle de medlemmer, der kan lide at gå en tur i vores dejlige natur.
Et medlem (går på skift) planlægger turen, der f.eks. kan afsluttes med kaffe og kage - på restaurant/café, medbragt kaffe mv. der nydes ude i naturen eller hjemme hos et medlem.

Næste tur i Vandrelauget - Program senere.Biografklubben.

Læs mere om biografklubben
Biografklubben er en del af kulturklubben.
 

ANDRE MØDER OG ARRANGEMENTER


Bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde 
dato følgerAktivitetsudvalg 2019/2020:
Lise, Linda og Vibeke

Efterårsdistriktsmøde og landsmøde 2020:
Nyborg Strand, 4.oktober 2020
Arrangør: Svinninge IW
Lørdag = Distriktsmøde
Søndag = Landsmøde

Klubben sender 2 delegerede. Alle er velkomne til  at deltage, men for egen regning.


Forårsdistriktsmøde og instruktionsmøde 2019:
Lørdag, den 21. marts 2020
Værtsklub: Århus Vestre IW   Ladywalk  2019.

Mandag, den 27. maj 2019 i Tarm kl. 18.30D. 45 Kædeoverrækkelse:

National kædeoverrækkelse 2019:

Torsdag, den 20. juni 2019 i Silkeborg.IW Club Europea
Århus


Nordisk Rally
Et fælles arrangement for IW i de 5 nordiske lande.
Nordisk Rally 2019  (?) bliver i Norge.


Europæisk "Rally"


Venskabsdistrikt - Bulgarien,
Distrikt 45 har en venskabsklub/distrikt i Bulgarien. Man mødes hvert andet år i Danmark og Bulgarien. Alle Inner Wheel-medlemmer er velkomne til at deltage.
Bulagrien besøger os i maj 2019.
Convention 2021
I  Jaipur, Indien 

IW- GOLF


Distrikt 45´s golfmatch 2020
Oplysninger følger

DÅSERINGE og FRIMÆRKER
1.06.2016
seringe og frimærker
kan afleveres i normal arbejdstid hos
Ingelise Høgholm,
Dornen 4,
6715 Esbjerg N

Dåseringe

 

WEBMASTER

 


 


Inner Wheels Historie
Se IW´s historie.                                                                                            


Historien om INNER WHEEL ROSEN

  

Se Den røde rose                                                                                             

 


Historien om VENSKABETS LYS

 

Se  Venskabets lys                                                                         

 


                         
                   VELKOMMEN        
 
 
PÅ ESBJERG INNERWHEEL KLUBS
          
HJEMMESIDE
                     
 
  
Har du spørgsmål eller er du interesseret i at blive medlem i vores klub,
er du meget velkommen at kontakte vores præsident -

praesident.esbjerg.iw@gmail.com

 
  NYHEDER
19.05.2019
Forslag - med på generalforsamling
Skal være præsidenten i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen -
altså senes 23.maj.

23.04.2019
Tur til Kunstpavillion, Videbæk
Er arrangeret på sædvanlig mødedato i maj - altså den 9.maj.
Særskilt invitaion er udsendt - husk tilmelding.
Udflugten til venskabsklubben Lessebo/Hovmanstorp, Sverige
fra 24. -26.maj afholdes naturligvis stadig.

22.03.2019
Indsættelse af ny distriktspræsident og nationalpræsident.


24.02.2019
Vennebesøg fra Bulgarien
Se det udsendte program for besøget - fra 8. - 12. maj 2019.


13.10.2018
Landsmøde 2018

10.10.2018
Ladywalk 
                                      Nyhedsarkiv
 
VEDTÆGTER
 
Klubvedtægter

Hele HÅNDBOGEN og DE INTERNE REGLER kan ses på den interne side.
 
 
       
  ORIENTERING                                                                                                                

Familiens Hus.
På vores augustmøde besøgte vi Familiens Hus (Skolebakken 86, 6700
Esbjerg), hvor vi fik set huset og fik fortalt, hvad man laver i Familiens Hus
og hvem der kan komme der.

Familiens Hus startede i 2011.
 
Familiens Hus findes kun to steder i
Danmark - i Esbjerg og i Høje Tåstrup.

Det er en fantastisk vigtig opgave, man varetager. Alle unge gravide og mødre
op til 30 år kan komme der.
Her spørges ikke efter cpr.-nummer eller lignende. Her bliver de unge
kvinder budt velkomne, ønskes til lykke med deres lille baby og får en
hjælpende hånd med alle spørgsmål og opgaver.


110-130 gravide piger/unge mødre har kontakt til Familien Hus pr. år.
Også de unge fædre er velkomne i Huset.

Meget af det praktiske arbejde varetages af frivillige.
Uden frivillig hjælp kan Huset ikke fungere.

Hvil du være med til at give en hjælpende hånd?

Har du lyst til at dele dine erfaringer og være en betydningsfuld
person for nogle af vores unge familier?


Du behøver ikke at binde dig til fast tider, men evt. kun komme en
gang i mellem.


Kontakt venligst Frivilligkoordinator Reidun Kvame på
mobil 20 57 92 34 eller på mail: rekva@esbjergkommune.dk 

Læs mere om Familiens Hus.

Læs mere om Frivilligt arbejde i Familiens Hus.

Invitation til Sommerfest i Familiens Hus
   
 
OM VORES KLUB 
   
Inner Wheel:
-  er et netværk af kvinder over hele verden
-  er en upolitisk og usekterisk kvindelig verdensorganisation
-  fremmer venskab, hjælpsomhed og medmenneskelig forståelse
-  fremmer international forståelse
-  har over 100.000 medlemmer i ca. 4.000 klubber, fordelt over 103 lande
-  har i Danmark ca. 3.000 medlemmer i 106 klubber, fordelt på 5 distrikter
-  der er plads til personlig udvikling og venskabelige relationer
-  der er engagement i hjælpearbejde

Her kan du læse lidt mere om vores klubliv.

 
 

Vil du vide mere om Inner Wheel?
Hent en pdf-udgave her.

Denne folder indeholder informationer om Inner Wheel, om hvem vi er, hvad IW's formål er og om medlemskab. de ovenstående links.
Du er også meget velkommen til at kontakte klubbens præsident - praesident@esbjerg.innerwheel.dk  
for yderligere oplysninger.
                                     

 
  VENSKABSKLUB

I 2011 fik Esbjerg Inner Wheel Klub en venskabsklub i Sverige.
Klubben - Lessebo-Hovmantorp IW Klub - ligger i Småland.

Den 3.-5. maj 2013 besøgte 10 medlemmer af den svenske
venskabsklub os her i Esbjerg og vi havde nogle praktfulde
dage sammen.
Den svenske præsidents omtale af klubben Lessebo-Hovmantorp.
Billeder fra Lessebo-Hovmanstorps besøg i Esbjerg findes på
den interne side - Foto.

Den 5. - 7. juni 2015 besøgte 9 friske piger fra Esbjerg Sverige.
Vi havde en fantastisk tur til "Glasriget" og fik virkelig prøvet den
svenske gæstfrihed. Billeder findes på den interne side - Foto.

Den 19. - 21. maj 2017 besøgte 10 svenske IW piger Esbjerg
Inner Wheel klub. Vi havde nogle fantastiske dage sammen med
Get together parties, en tur til Fanø med spisning på Sønderho Kro
og kaffe i et af medlemmernes sommerhus, Festmiddag på en af
medlemmernes virksomhed og til sidst en besøg på Fiskeri og
Søfartsmuseet i Esbjerg.
Vi var så heldige, at vejret var godt - sol og varme alle tre dage.
Vi ser frem til vi igen skal være sammen.
Fotos kan ses på hjemmesidens interne del.

Den 24. - 26. maj 2019 besøgte 4 medlemmer venskabsklubben
i Sverige. Venskabsklubben havde et rigtig flot og interessant program -
og mødte talstærkt op til alle arrangementer.

 
HUMANITÆRE  PROJEKTER
 
En vigtig del af klubbens formål er de humanitære projekter.
For at indsamle midler til donationer iværksætter klubben forskellige aktiviteter og
indsamlinger (auktioner; fremstilling af div. produkter, der sælges; pengegaver,
indsamling af dåseringe, briller og frimærker; mv.) Der gives penge til såvel lokale
som nationale projekter. Hvis du følger nedenstående link - Klubbens donationer - 
kan du se, hvem,der har modtaget donationer fra Esbjerg IW de seneste år.
På Inner Wheel Danmarks hjemmeside kan der læses mere om indsamlingen af
briller og dåseringe.
Årsindsamlingen er obligatorisk for alle Inner Wheel Danmarks 122 klubber. Hvert
år på Landsmødet i oktober måned besluttes, hvilket projekt, der skal have
donationen det kommende år. Den første årsindsamling var i 1986/1987. I
nedenstående Link - "Årsindsamlingen, Inner Wheel Danmark" - kan du se,
hvor meget, der er givet, og til hvem.


    Dåseringe

Hvorfor samler vi dåseringe?  (fra Landsmødet 2017)


Bliv ved med at samle dåseringe!

Frimærker

Klubbens donationer

Årsindsamlingen.  Inner Wheel Danmark  -  liste over alle
årsindsamlinger fra IW-året 1986/1987

    - Årsindsamlingen 2018 - 2019 www.lukashuset.dk  

       Se også omtale her -   Lukashuset

    - Årsindsamlingen 2017 -2018  "LOKK"
       Landsorganisation af Kvindekrisecentre”, dvs. en forening for voldsramte 
       kvinder og børn.   www.lokk.dk
    - Årsindsamlingen 2016-2017  -  Broen Danmark  - 

    - Årsindsamlingen 2015-2016  -  Børns vilkår


FADDERBARN
(se billede  under  "Læs mere om Tlhalefi")               
Esbjerg Inner Wheel Klub besluttede i december 2009 igen at
oprette fadderskab for en pige i SOS-børnebyerne.
Valget faldt på Tlhalefi Booysens, som er født den 27/12 2000

Vores fadderbarn er flyttet hjem til sine biologiske forældre.
Det betyder, at vi pt. ikke har noget fadderbarn.
 
ARKIV                                                                                                                                                                    
 

 


 
 
 


Se oversigt over kommende klubmøder i:


Inner Wheel Danmark

er en del af en verdensomspændende organisation: International Inner Wheel, med klubber i 104 lande, opdelt i ca 168 distrikter og med over 108.000 medlemmer i ca 3900 klubber.
I Danmark er medlemstallet knapt 3.000 medlemmer i 103 klubber.
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN.
Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.
Inner Wheel hjulet symboliserer rotationsprincippet, der på skift giver medlemmerne mulighed for at tage medansvar for klubbens aktiviteter.
Inner Wheels formål er:
- at fremme og styrke venskaber
- at yde hjælp og støtte
- at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt
Læs mere her.


Sitemap   Facebook   LinkedIn   Rotary   Rotaract
Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS