Distrikt 45  -  Klub 165
Chartret den 1. september 2006

 
 

Esbjerg Inner Wheel Klub

Opdateret: 05.12.2019  
Skip Navigation Links
 

NÆSTE MØDE
 
Næste møde nr. 6
Torsdag, den 12. december  2019
 
 Julemøde 
afholdes hos Lise Thoft Simonsen, Nøddevangen 8, Esbjerg N.
Dagens digt - 3 min. - gennem gang af månedsbreve
se månedsbrevet

Husk en gave til pakkespil
Liste over Telefonnummer og mailadresse på vore medlemmer finder du nemmest på den interne side (øverst til venstre).
 

MØDESTED
Mødested:  

 Restaurant Parken, (Vognsbølparken)  Søvej 9, 6700 Esbjerg (hvis ikke andet angives)
Mødetidspunkt:   
Den anden torsdag i hver måned, kl. 18.00 (hvis ikke andet angives)
Afbud:  
Senest dagen før kl. 12.00 
Ved "udemøder" senest 4 dage før mødet kl. 12.00, dvs. mandagen før mødet (hvis der ikke andet angives)

KOMMENDE MOEDER

VI STØTTER
I IW-året 2019-20 støtter vi TUBA -
Terapi og rådgivning for Unge mellem 14 og 35 år -
som er Børn af Alkohol- eller stofmisbrugere.

www.tuba.dk

Se her, hvad vi har støttet de andre år.

Hvert år laves en fælles indsamling fra alle Inner Wheel klubber
i Danmark - Årsindsamlingen.

Se Årsindsamlingen fra 1986  til nu.

 

Mødrehjælpen
InnerWheel Danmark har indgået et samarbejde med Mødrehjælpen. De lokale InnerWheel klubber støtter naturligvis op om samarbejdet. Læs pressemeddelelse her.


 

Klubber i klubben
       
Bogklubben.
Bogklubben i Esbjerg IW Klub er åben for alle klubbens medlemmer.
"Tovholder": Esle Hagh og Hanne Reis


Om Bogklubben.

Læste bøger og møder.


Kulturklubben

"Tovholder":  Edith Hansen

Læs mere om kulturklubben.Vandrelaug
Alle er velkomne til at deltage.
To gange om året (forår og efterår) mødes alle de medlemmer, der kan lide at gå en tur i vores dejlige natur.
Et medlem (går på skift) planlægger turen, der f.eks. kan afsluttes med kaffe og kage - på restaurant/café, medbragt kaffe mv. der nydes ude i naturen eller hjemme hos et medlem.

Næste tur i Vandrelauget - Program senere.Biografklubben.

Læs mere om biografklubben
Biografklubben er en del af kulturklubben.
 

ANDRE MØDER OG ARRANGEMENTER


Bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde 
dato følgerAktivitetsudvalg 2019/2020:
Lise, Linda og Vibeke

Efterårsdistriktsmøde og landsmøde 2020:
Nyborg Strand, 4.oktober 2020
Arrangør: Svinninge IW
Lørdag = Distriktsmøde
Søndag = Landsmøde

Klubben sender 2 delegerede. Alle er velkomne til  at deltage, men for egen regning.


Forårsdistriktsmøde og instruktionsmøde 2019:
Lørdag, den 21. marts 2020
Værtsklub: Århus Vestre IW   Ladywalk  2019.

Mandag, den 27. maj 2019 i Tarm kl. 18.30D. 45 Kædeoverrækkelse:

National kædeoverrækkelse 2019:

Torsdag, den 20. juni 2019 i Silkeborg.IW Club Europea
Århus


Nordisk Rally
Et fælles arrangement for IW i de 5 nordiske lande.
Nordisk Rally 2019  (?) bliver i Norge.


Europæisk "Rally"


Venskabsdistrikt - Bulgarien,
Distrikt 45 har en venskabsklub/distrikt i Bulgarien. Man mødes hvert andet år i Danmark og Bulgarien. Alle Inner Wheel-medlemmer er velkomne til at deltage.
Bulagrien besøger os i maj 2019.
Convention 2021
I  Jaipur, Indien 

IW- GOLF


Distrikt 45´s golfmatch 2020
Oplysninger følger

DÅSERINGE og FRIMÆRKER
1.06.2016
seringe og frimærker
kan afleveres i normal arbejdstid hos
Ingelise Høgholm,
Dornen 4,
6715 Esbjerg N

Dåseringe

 

WEBMASTER

 


 


Inner Wheels Historie
Se IW´s historie.                                                                                            


Historien om INNER WHEEL ROSEN

  

Se Den røde rose                                                                                             

 


Historien om VENSKABETS LYS

 

Se  Venskabets lys                                                                         

 


                        Historien om Inner Wheel rosen               


Den 31. oktober 1957 fik Kalmar klubben i Sverige charter.
I denne fest, hvor overrækkelsen af charterbrevet foregik i kirken under højtidelige former,
overbragte en præsident fra en svensk klub under organisation sin hilsen og lykønskning
med en rød rose, da der ikke var midler til en gave. – Måden, det blev gjort på, betog alle.

Den daværende præsident for Assens Inner Wheel klub, Emma Kragh, der deltog i festen,
blev så begejstret, at hun straks optog ideen med at give én rødrose ved særlige lejligheder,
ved præsidentskifter og ved medlemsoptagelser. – Denne skik har som bekendt fået stor
udbredelse. – Pudsigt nok er skikken optaget i Sverige, og der tager man den for en dansk
opfindelse.

Men det blev ikke ved det. Rosen fik videre udbredelse og skikken kom til England.
Den 22.-23. april 1964 afholdt Inner Wheel konference i Scharborough i England.
På det tidspunkt var Astrid Holck, Assens, distriktspræsident for daværende distrikt 29 og
skulle repræsentere alle vore distrikter, dengang kun 3 – d. 28, d. 29, og d. 30.
Da det blev hendes tur til at tale fra »platformen«, overbragte hun først en hilsen fra vore
3 distrikter og overrakte derefter Associations præsident,Mrs. Helena Foster, 3 mørkerøde
roser, én fra hvert distrikt. – Hun fortalte, at det var en skik, vi i Danmark brugte, når vi ville
glæde en Inner Wheel kammerat – ikke at sende en stor og flot buket, med én rød rose,
en Inner Wheel rose, som vi kalder den, og med den udtrykke alle vore bedste ønsker.
Mrs. Foster takkede smilende og fandt, at det var en aldeles strålende idé.

I månedsbreve blev der skrevet om den røde rose, og da der i klubberne ofte var grund til
at sige hinanden tak, gjorde man det med at give en rose.

En dag fik en Københavnsk klub besøg fra sit naboland, Sverige. Gæsten blev budt
hjerteligt velkommen og fik overrakt en rød rose.
”Hur fortjusande”, udbrød gæsten, ”det får jag berætte om, nær jag kommer hjem”; og det
må hun have gjort, for nu gives den røde rose også i Sverige, som en dansk idé.

I.I.W.’s verdenspræsident sagde senere, at hun elskede den røde rose som et Inner Wheel
symbol. – Hun var den smukke idé fra Danmark taknemlig, og
hun ville bringe ideen med ud i den store verden. – Da den tyske Rotary præsident i september
1969 ved toget i Lübeck modtog den engelske verdenspræsident
i I.I.W. med én rød rose, da måtte hun tørre en tåre bort.

Se det var historien om den røde rose og lad den som et Inner Wheel symbol stå for, hvad
der er godt og smukt – taknemmelighed, venskab og kærlighed.


Nærværende tekst er afskrift af en gammel fotokopi uden påført dato 
 
 


Se oversigt over kommende klubmøder i:


Inner Wheel Danmark

er en del af en verdensomspændende organisation: International Inner Wheel, med klubber i 104 lande, opdelt i ca 168 distrikter og med over 108.000 medlemmer i ca 3900 klubber.
I Danmark er medlemstallet knapt 3.000 medlemmer i 103 klubber.
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN.
Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.
Inner Wheel hjulet symboliserer rotationsprincippet, der på skift giver medlemmerne mulighed for at tage medansvar for klubbens aktiviteter.
Inner Wheels formål er:
- at fremme og styrke venskaber
- at yde hjælp og støtte
- at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt
Læs mere her.


Sitemap   Facebook   LinkedIn   Rotary   Rotaract
Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS